Sukuseura Kuukka

Sukuseura Kuukan toiminta

Suomessa on seitsemän eri Kuukka-sukua: länsisuomalaiset Hämeenkyrön, Kokemäen ja Tyrvään suvut sekä itäsuomalaiset Lappeen Kanalammin, Lappeen Toivarilan, Lemin ja Suomenniemen suvut. Yhteisiä kantavanhempia näille suvuille ei ole todettavissa, mutta yhteinen sukuseura perustettiin 6.4.1993. Seuran tarkoituksena on selvittää sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura pyrkii

  • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • keräämään ja arkistoimaan sukuja koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon.
  • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
  • pitämään luetteloa sukujen jäsenistä.

Sukuseuran vaakuna

Vaakunaselitys: Sinisellä kilvellä seitsemän seitsensakaraista tähteä. Pistokypärän peite sininen, vuoripuoli kultaa, lakipunos sinistä ja kultaa. Kypärän koristeena kaksi tähkää ja havunoksa.

Sukuseura Kuukan vaakunan tähtikuvion perustana on seitsemän eri Kuukka-sukua, jotka ovat eri puolilla eteläistä Suomea. Tähkät ja havunoksa kuvaavat jokaisen suvun lähtökohtaa, maa- ja metsätaloutta.