Sukuseura Kuukka

MUISTIKUVIA KUUKAN SUKUSEURAN KOKOUKSISTA 1994 - 2015

Vuonna 1993 perustetulla Kuukan sukuseuralla on ollut tähän mennessä viisi sukukokousta aina kolmen vuoden väliajoin. Tunnelmat ja osallistujien määrät ovat vaihdelleet, mutta kokoontumispaikat ovat olleet vain kahdella taholla painottuen Kymenlaaksoon, Lappeenrannan ja Kouvolan tuntumaan.

1. KOKOUS LEMILLÄ HEINÄKUUSSA 1994

Ensimmäinen sukukokous houkutteli Lemin Tapiolaan peräti 230 tiedonhaluista Kuukkaa. Haluttiin tietoa suvun taustoista ja historiasta. Iloinen puheensorina ja kesäisen sukujuhlan tunnelma täytti vanhan, kodikkaan seuratalon. Uteliaana tutkin isäni Vilhon (taulu 214 ) kanssa eteisen oveen kiinnitetyistä sukukaavioista omaa paikkaamme Kanalammin Kuukista. Esa Kuukka (taulu 419 ) Tampereelta oli raottamassa ovea tekemästään sukututkimuksesta meille tietämättömille tai hajatietoa omaaville. Kokousvalmistelut olivat huolelliset niin tiedollisen kuin fyysisenkin annin puolesta. Esa Kuukka antoi melkoisen paketin Kuukka- tietoutta. Saimme alustavaa tietoa Kuukka nimen alkuperästä ja esiintymisestä Suomessa, tietoa tekemästään sukututkimuksesta ja valmisteilla olevasta sukukirjasta. Yllätyksenä minulle ja monelle muulle tuli tieto siitä, että Kuukkia onkin seitsemän eri sukua ja vieläpä eri puolilla Suomea. Kokemäellä, Tyrväällä, Hämeenkyrössä, Suomenniemellä, Lemillä ja Lappeella. Lisäksi Lappeen suku jakautuu Kanalammin ja Toivarilan Kuukkiin. Olin pitänyt aina Kuukan sukua karjalaisena tai ainakin kaakkoissuomalaisena . Lievää pettymystä tunsi moni muukin siitä, että yhtymäkohtia näillä suvuilla ei olisi. Olisin halunnut pitää näitä kaikkia läsnäolevia omina sukulaisinani. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin edustajat kaikista paikalla olleista kuudesta eri Kuukka- suvusta.

Virallisten kokousasioiden lisäksi saimme nauttia läheisessä ravintolassa kuuluisaa Lemin särää ja vielä ennen kotiinlähtöä seuratalo Tapiolassa järjestetystä kahvituksesta kuten konsanaan kunnon kesäkesteissä. Oli suuren suku- ja kesäjuhlan tunnelmaa yhteislauluineen ja ryhmävalokuvauksineen.

Yli 80-vuotiaan Vilho-isäni kasvoilta sain lukea tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta tästä heränneestä sukuinnosta.

2. SUKUKOKOUS LEMILLÄ HEINÄKUUSSA 1997

Koska 1. sukukokous Lemillä oli onnistunut yli ennakko-odotusten, päätettiin toiseksi kokouspaikaksi jälleen Lemin Tapiola. Järjestelyvastuu lankesi uudelleen Lemin Kuukille, Seppo Kuukan (taulu 390 ) , Kuukanniemen kantatilan nykyisen isännän ja lähipiirin harteille sekä Esa Kuukalle. Tuvan täydeltä tuli nytkin väkeä, lähinnä Lappeen Kanalammin, Lappeen Toivarilan ja Lemin suvuista. Kokouksen tähtihetkeksi muodostui Esa Kuukan toimittaman sukukirjan, Kuukan suvut julkistaminen ja esittely. Kunniakirjalla palkittu kirja tuli myyntiin. Tunsin ylpeyttä omasta suvustani. Yhteislaulut ja Kuukka-kuoron esitykset kertoivat suvun musikaallisuudesta. Paikallisten marttojen järjestämät ruokailu- ja kahvitarjoilut Tapiolassa piristivät kokousvieraita. Hallitus pysyi entisellään ja päätettiin pitää seuraava kokous länsi-Suomessa, Tyrväällä.

3. SUKUKOKOUS ORILAMMEN LOMAKESKUKSESSA HEINÄKUUSSA 2000

Tyrväälle suunniteltu sukukokous peruuntui sairaustapauksen vuoksi ja kokouspaikaksi valittiin Orilammin Lomakeskus, Valkealassa. Näin järjestelyvastuu siirtyi Tyrväältä yllättäen lähinnä meille Kanalammin Kuukille. Sukulaissuhteita hyväksi käyttäen sain järjestymään pikaisesti uuden kokouspaikan. Orilammen Lomakeskus lähellä Kouvolaa tarjoaisi kokousväelle kauniiden maisemien ja kokoustilojen lisäksi majoitustilat pitkämatkalaisille, ruokatarjoilun, vesibussiristeilyn Valkealan Kultareitillä Repoveden luonnonsuojelualueella ja halukkaille kokouksen päätteeksi savusaunan ja illanviettomahdollisuudet tanssin ja karaoken merkeissä. Uusi kokouspaikka ei kuitenkaan houkutellut väkeä paikalle kuin puolet edellisestä määrästä, vain kolmesta suvusta oli edustajia. Oli havaittavissa, että innostus sukukokouksiin oli hiipumassa. Jäin pohtimaan, että sukukirjasta saadut tiedotko olivat tyrehdyttäneet tiedonjanon suvusta vai oliko sukua arvostavan ikäryhmän joukko harventumassa terveydellisistä syistä, kuten asian laita oli 86-vuotiaalla isällänikin. Uutena mielenkiintoisena asiana esiteltiin Kuukan sukuviiri, ensimmäiset viirit ojennettiin Esa Kuukalle ja viirin suunnittelijalle Antti Aurialle. Hallitukseen tuli pientä muutosta, edustajat läsnä olevista suvuista ja seuraava kokouspaikka olisi Lappeenranta.

Kokouksen jälkeen sukuseura tarjosi halukkaille vesibussiristeilyn. Kiireettömille huvitteluhaluisille Kuukille oli mahdollisuus illalla jatkaa yhdessäoloa, nauttia savusaunasta, uinnista, tanssista ja karaokelaulusta.

4 .SUKUKOKOUS LAPPEENRANNASSA ELOKUUSSA 2003

Kauniina elokuisena sunnuntaina auton keula suunnattiin jälleen kohti itä- Suomea sukuasioiden merkeissä. Suvut oli kutsuttu kokoon Lappeenrannan raviradalle. Ravintola Rakuunan pöydät täyttyivät lähes sadasta Lemin ja Lappeen sukujen Kuukasta. Raviurheilua harrastamattomana toivoin näkeväni komeita ravureita, mutta vain muutama hevonen kiersi rataa laiskasti harjoituskierroksiaan siellä raviurheilun Mekassa.. Kokouksen kulku ja tunnelma oli yhtä verkkainen, ainoastaan entisen puheenjohtajan Seppo Kuukan eroaminen ja uuden puheenjohtajan valinta sekä hallituksen uusiutuminen iskivät kipinää. Sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuukka ( taulu 213 ) ja hallitus uusiutui lähes kokonaan. Vanha hallitus palkittiin suvun viireillä. Keskustelua syntyi jälleen jäsenlehdestä ja sukukirjan lisälehdistä. Suvun pinssin ilmaantuminen ilahdutti pinssikeräilijäminääni ja pinssihattuni sai uuden, arvokkaan 7-tähtisen koristeen.

Kokouksesta jäi vaisu ja hiukan surumielinen tunnelma. Niin moni iäkäs suvun jäsen, joka oli ollut aikaisemmin mukana, oli viimeisten kolmen vuoden aikana siirtynyt ajasta ikuisuuteen. He eläisivät vain muistoissamme ja merkintänä sukukirjassa. Kuitenkin toivoen jäi odottamaan, mitä keinoja uudistunut sukuseuran hallitus keksii joukkomme aktivoimiseksi ja lähinnä nukkuvien sukujen herättelemiseksi.

5. SUKUKOKOUS ORILAMMEN LOMAKESKUKSESSA HEINÄKUUSSA 2006

Toistamiseen kokouspaikaksi oli valittu Orilammen Lomakeskus, Valkealassa, ilmeisesti sen keskeisen sijaintinsa vuoksi huomioiden itä- ja etelä- Suomesta tulevia. Tuli mieleen "Vuoroin vieraissa" -lause. Lemi- Valkeala- Lappeenranta. Jälleen paikalla oli vain Lemin ja Lappeen sukujen jäseniä .Uudistunut, nuorennusleikkauksen kokenut hallitus puheenjohtajansa luotsaamana oli jo aikaansaanut kaksi Kuukahdus-jäsenlehteä, joita esitteli kokouksessa Raakel Kuukka (taulu 220 ). Myös oli mahdollista saada oma sukutunnuksella kuvioitu postimerkki ja spinssi. Viirejä luovutettiin aktiivitoiminnasta jäsenille 5 kpl. Kokouksen kulku ja sukuseuran uudistunut hallitus antoivat vaikutelman elinvoimaisesta, aikaansa seuraavasta sukuseurasta, jonka haasteellisena tehtävänä on lisätä Kuukkien suvuista kiinnostuneiden jäsenten määrää, tiedottaa sukujen ajankohtaisista asioista ja etsiä joka kolmas vuosi pidettävälle sukukokoukselle sopiva, kiinnostusta herättävä paikka myös muiden sukujen kotikonnuilta.

Kokouksen viralliset jännitteet haihtuivat Vuohijärven lempeisiin kesätuuliin vesibussiristeilyllä. Viimeisetkin rippeet hävisivät savusaunan pehmentäviin löylyihin tai upposivat Orilammen raikkaan veden syleilyyn.

Reetta Kiiski o.s. Kuukka (taulu 216)

6. SUKUKOKOUS MIKKELISSÄ HEINÄKUUSSA 2009

Jälleen kolme vuotta oli kulunut siitä, kun Kuukan laajalle levinnyttä sukua oli tavattu. Tällä kertaa matkaseurueemme suunnisti autonsa Kymenlaaksosta Savoon, kesäiseen Mikkeliin. Hellesää ja ohikiitävät maisemat valkorunkoisine koivikoineen ja sieltä täältä pilkistelevät järvet virittivät juhlatunnelmiin.

Mikkelin seudulla asuvat Kuukat, hallituksen jäsen Erkki Kuukan johdolla olivat valinneet kokouspaikaksi Mikkelin vanhan varuskunta-alueen, missä järjestäjät olivatkin isona joukkona vastaanottamassa kokousvieraita ja ohjasivat meidät Upseerikerholle. Ennen kokouksen alkua saimme tutustua opastetulla kierroksella alueella olevaan, laajaan Jalkaväkimuseoon. Saimme kuulla historiallisen katsauksen itsenäisen Suomen sotahistoriasta vuodesta 1915 aina Lapin sotaan asti ( 1945). Saimme nähdä kuvia ja esineitä, jotka liittyvät sodassa taistelleiden Kuukkien esi-isien, lottien ja siirtolaisten elämään.

Upseerikerholla nautitun lounaan jälkeen kajautimme Savolaisten laulun ja sukukokous käynnistyi puheenjohtaja Agneta Eriksson-Kulomaan tervehdykseen, jossa hän korosti vanhempien ja isovanhempien tärkeätä osuutta välittää lapsille suvun historiaa kuvin ja sanoin ja siten luoda heissä sukurakkautta ja tietoisuutta omista juurista. Vanhan hallituksen jäsenille ojennettiin sukuviirit ja ensimmäiseksi suvun kunniajäseneksi kutsuttiin palkitun sukukirjan, Kuukan suvut, toimittanut Esa Kuukka Tampereelta. Seuraavan kolmen vuoden toiminnasta vastaava hallitus uusiutui ja nuortui reippaasti. Hallitukseen tuli valituksi: Agneta Eriksson-Kulomaa, Anja Hukkanen, Juho Kuukka, Liinu Kuukka, Matti Kuukka sekä Anneli Nikula.

Kokousohjelman piristeeksi Pekka Kuukka Helsingistä esitti yksinlauluja vieden kuulijansa pikamatkalle Italiaan ja säestäen kokousväen yhteislauluja. Yksimielisesti päätettiin jäsenmaksusta ( 30e), ylistettiin lehteä, informoitiin suvun tuotteista, kotisivuista ja jäsenhankinnasta, toivottiin jäsenistön osallistumista lehden ja kotisivujen tekoon kirjoituksin ja valokuvin. Todettiin, että Kuukan seitsemästä suvusta Lemin ja Kanalammin suvun jäseniä oli jälleen läsnä runsaasti. Toiveet nähdä Mikkelin lähellä olevan Suomenniemen , Tyrvään ja Hämeenkyrön Kuukkia eivät toteutuneet. Seuraavaksi kokouspaikaksi kaavailtiin Tampereen ja Tyrvään seutua, jotta sukuseuran toiminta tavoittaisi nämäkin hämäläiset Kuukka-sukuiset.

Kahvittelun ja iloisen rupattelun jälkeen kokousväki palasi yhtä kokemusta rikkaampana ja historian siipien havinaa kuunnelleena koteihinsa odottelemaan uusia Kuukahdus-lehtiä, seuraamaan toimintaa sukuseuran kotisivuilta seuraavan kolmen vuoden ajan ja kuukahtelemaan kohtuullisesti.

Reetta Kiiski o.s. Kuukka (taulu 216)

7. SUKUKOKOUS SAVITAIPALEELLA HEINÄKUUSSA 2012

Lämmin sää suosi meitä Kuukka-sukuihin kuuluvia, jotka kokoonnuimme 28.7.2012 Lemin Museotuvalle ruokailemaan sekä 7. viralliseen sukukokoukseen Wanhalle Havon koululle Savitaipaleen puolelle. Museotuvalla saimme nauttia paikallista perinneruokaa, särää, joka on mureaksi leivinuunissa haudutettua lampaanpaistia. Lihan kanssa oli tarjolla keitettyjä perunoita, kastiketta ja hiivaleipää sekä jälkiruuaksi sekahedelmäkeittoa. Kaikkea sai syödä niin paljon kuin jaksoi. Vaikka noudatimme ahkerasti emäntien santsauskehotuksia, olimme kuulemma vähäruokaisia. Särään oli ilmoittautunut reilut 70 henkilöä ja tomerat emännät olivat varautuneet palvelemaan ruokailijoita ripeästi. Niinpä ruokailuun kuluikin vähemmän aikaa kuin mihin olimme etukäteen varautuneet. Museotuvan pihapiiri vanhoine tuulimyllyineen, aittoineen ja pihakeinuineen oli kiinnostava ja kaunis paikka kuulumisten vaihtamiseen tuttujen sekä tuntemattomampienkin sukulaisten kanssa. Osa ruokailijoista, joissa oli ilahduttavasti mukana myös lapsiperheitä, ei osallistunut varsinaiseen sukukokoukseen.

Kokouspaikkaan johti rallitaipaleeksikin sopiva kiemurainen kylätie. Toivottavasti kaikki halukkaat osasivat kuitenkin ongelmitta perille. Vanhan kyläkoulun toimintaa jatkaa yrittäjä, joka järjestää ryhmille erilaisia tilaisuuksia sekä koululaisille ja urheiluseuroille leirejä. Paikka on monimuotoisuudessaan aika hämmentävä. Emäntä oli käyttänyt mielikuvitusta ja järjestelytaitoa palvellakseen suurehkoa ryhmäämme mahdollisimman hyvin. Liikuntasaliin olisi sopinut enemmänkin kokousväkeä. Kahvittelu taas jakaantui useampaan huoneeseen.

Kokous aloitettiin juhlallisella lipunnostolla koulunmäellä. Pekka Kuukka johti komeasti Lippulaulua ja siniristilippu liehui kauniisti sopivan tuulisessa säässä. Yhteislaululla jatkettiin myös sisätiloissa. Karjalaisten laulu oli itsestään selvä valinta karjalaisessa ympäristössä. Kokousväen toivotti tervetulleeksi toista kauttaan seuran hallituksen puheenjohtajana toiminut Agneta Eriksson-Kulomaa. Hän kertoi, että paikallaolijoista oli ilmoittanut kuuluvansa Lappeen Kanalammin Kuukkiin 34, Lemin Kuukkiin 20, Suomenniemen Kuukkiin 5 ja Tyrvään Kuukkiin 4 henkilöä. Kokousväkeä oli hiukan vähemmän kuin ennakkoilmoittautuminen antoi odottaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuukka ja sihteeriksi Matti Kuukka.

Kokouksessa hyväksyttiin seuralle lakimuutoksen mukaiset, uudistetut säännöt, joiden muotoilussa Matti Kuukka oli tehnyt suurimman työn. Jäsenmaksu hyväksyttiin pidettäväksi ennallaan, 30e/3v, ja heräteltiin jälleen keskustelua sukuseuran toiminnan sisällöstä. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kolmen vuoden väli kokoontumisissa on liian pitkä. Vapaamuotoisempia tapaamisia toivottiin välivuosina, joko koko jäsenistölle kohdistettuna tai alueellisesti. Kysyttäessä vapaaehtoisia alueellisen toiminnan käynnistämiseen, kukaan ei kuitenkaan ilmoittautunut. Sosiaalista mediaa, esim. facebookia käyttävät, pystyvät ideoimaan nopeastikin pienemmän ryhmän tapaamisen minkä tahansa asian ympärille, mikä on kätevää. Liinu Kuukka esitteli myös seuralle perustetun facebook-sivun. Sähköpostia toivotaan jäsenistöltä seuran nettisivujen palautemahdollisuutta käyttäen. Tietysti hallituksen jäsenet ottavat mielellään henkilökohtaisestikin ideoita ja aloitteita vastaan. Myös Kuukahdus-lehti, johon seuran jäsenet vakuuttavat tyytyväisyyttään, tarvitsee jatkuvasti juttuvinkkejä. Juho Kuukka kertoi lehden toimittamisen olevan hauskaa ja kiinnostavaa ja hän innosti läsnäolijoita kirjoittamaan itsekin tarinoita lehteen.

Agneta Eriksson-Kulomaa luovutti sukuseuran pöytästandaarit Liinu Kuukalle, Juho Kuukalle ja Matti Kuukalle kiittäen aktiivisesta toiminnasta hallituksessa.

Seuraavan kolmivuotiskauden hallituksen jäsenten valinnasta keskusteltiin vilkkaasti usean entisen jäsenen jättäessä paikkansa. Paikalla olleita Suomenniemen ja Tyrvään Kuukkia yritettiin houkutella mukaan toimintaan - siinä kuitenkaan onnistumatta. Agneta Eriksson-Kulomaa ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta ajan puutteen vuoksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Liinu Kuukka, joka kuuluu Kanalammin sukuhaaraan.

Kesästä 2012 kesään 2015 sukuseuran hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Anja Hukkanen (Kanalampi), Esa Kuukka (Lemi), Jaana Kuukka (Kanalampi), Juho Kuukka (Lemi), Lauri Kuukka (Lemi) ja Heini Tykkälä (Kanalampi). Hallitus nuorentui ilahduttavasti ja mukaan saatiin myös yksi kokenut sukututkimuksen konkari. Reetta Kiiski välitti lisäksi sisarensa Raakel Kuukan terveiset, että tämä voisi olla apuna seuraavien Kuukahdus-lehtien kuvankäsittelyssä ja taitossa, mikä tieto ilahtuen vastaanotettiin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Lauri Kuukka, varapuheenjohtajaksi Esa Kuukka sekä rahaston- ja jäsenrekisterinhoitajaksi Heini Tykkälä.

Pekka Kuukka kevensi kokouksen asiapitoisuutta jälleen komealla laulullaan. Iloinen haastelu siivitti kokouksen päätyttyä kahvinjuontia. Harmittavan harva vain noudatti Seppo Kuukan kutsua lähteä Kuukanniemeen saunomaan ja uimaan. Monella taisi olla omia suunnitelmia ja sovittuja tapaamisia seudulla asuvien sukulaisten kanssa.

Muistiin kirjasi: Anja Hukkanen

8. SUKUKOKOUS RUOTSINPYHTÄÄLLÄ ELOKUUSSA 2015

Kuukan suvut kokoontuivat jälleen kolmen vuoden tauon jälkeen, tällä kertaa Kymeenlaakson Ruotsinpyhtäälle, Strömforsin Ruukin tiloihin. Itse olin mukana ensimmäistä kertaa, mutta vastaanotto oli lämmin ja tutustuin heti sukulaisiin, joita en tiennyt minulla ennestään olevankaan. Strömforsin Klubille kerääntyi kokoustamaan sekä seurassa jo pidempään toimineita konkareita että minun lisäkseni myös viisi uutta seuran jäsentä. Osallistujia oli yhteensä 53, joista Lappeen Kanalammin Kuukkia 34, Lemin Kuukkia 10, Tyrvään Kuukkia viisi ja Hämeenkyrön Kuukkia kaksi. Kahden osallistujan suvusta ei kirjattu ylös tietoa.

Kokous käynnistyi yhteislauluna kajautetun Kymeenlaakson laulun tahdissa, ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raakel Kuukka (Kanalampi). Vanha hallitus esitteli kuluneen toimintakautensa tuloksia sekä tulevan suunnitelmia. Seuran talouden todettiin olevan kunnossa, mutta samalla huomautettiin, ettei seuralla ole jäsenmaksujen lisäksi muita tulonlähteitä. Mikäli siis sukukokousten ulkopuolista toimintaa halutaan järjestää, on toiminnan oltava omakustanteista. Sukukokousten lisäksi seuran tililtä katetaan Kuukahdus-lehden painokuluja. Lehdestä ehdittiin päättyneellä toimikaudella julkaista yksi numero ja toinen saataneen jäsenille postitettavaksi loppuvuoden aikana. Lehteen toivottiin juttuideoita ja kirjoituksia suvun jäseniltä. Tarvittaessa teksteille saa toimitusapua hallitukselta, ja kirjoitelman voi toimittaa vaikkapa käsin kirjoitettuna. Hallituksen jäsenistön nuorennuttua viime kausilla ongelmaksi on koettu juttuideoiden ja sukutuntemuksen puute. Kiinnostavia tarinoita seuran jäsenistöltä varmasti löytyisi, joten rohkeasti vain kynäilemään!

Sukuseuran pöytästandaareilla kiitettiin hallituksessa ensimmäistä kauttaan toimineita Heini Kuukkaa (Kanalampi), Jaana Kuukkaa (Kanalampi) ja Lauri Kuukkaa (Lemi). Kokouksen päätteeksi valittiin hallitus seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2015-2018. Peräti kolme kautta peräkkäin hallituksessa istunut Anja Hukkanen jättäytyi hallituksesta, kuten myös Lauri Kuukka. Hukkasen ansiokasta hallitustoimintaa kiitettiin ja harmiteltiin. Pois jääneiden tilalle valittiin Raakel Kuukka (Kanalampi) sekä minut (Hanna Meriläinen, Kanalampi). Raakel Kuukka aloittaa seuran uutena puheenjohtajana, ja minun tehtäväkseni muodostui tiedotuksesta vastaaminen. Hallituksessa jatkavat Esa Kuukka (Lemi, varapuheenjohtaja), Liinu Kuukka (Kanalampi, sihteeri), Heini Kuukka (Kanalampi, jäsenrekisterin hoitaja ja talousvastaava) ja Juho Kuukka (Lemi, Kuukahdus-lehden taitto).

Kokous päättyi musisoinnilla: ensin Pekka Kuukan luritteli L. Onervan ja Einari Vuorelan runoja, jonka jälkeen laulettiin yhdessä Kultainen nuoruus ja Metsäkukkia. Säestäjänä toimi paikallinen hanuristi, puolisonsa kautta itsekin Kuukkiin kuuluva Toivo Pränny. Isäntäväen valmistaman maittavan keittopäivällisen lomassa oli vielä mukava vaihtaa kuulumisia ja luoda uusia tuttavuuksia.

Halukkaat jatkoivat päivää Strömforsin yli 300 vuotta vanhassa rautaruukkimiljöössä. Pajakahvilassa kahvittelun jälkeen alkoi opastettu kierros, jolla tutustuttiin 1950-luvulle saakka toimineen ruukin historiaan, laitteistoon ja Strömforsin sukuun. Kierros jatkui ruukin alueelle rakennettuun puukirkkoon tutustumisella. Kahdeksankulmaisen, uusgoottilaisen kirkon erityisyyksiin kuuluu Helene Schjerfbeckin maalaama alttaritaulu muhkeine kehyksineen.

Uusi hallitus aloitteli suunniteltujen retkien sekä Kuukahduksen parissa lokakuussa. Nähdään siis joko retkillä tai viimeistään kolmen vuoden päästä!

Hanna Meriläinen

9. SUKUKOKOUS LAPPEENRANNASSA ELOKUUSSA 2018

Kuvaus sukukokouksesta tulossa.